Available Position

พนักงานขาย 1 Position (s)

Location : Head Office

Qualifications :

เป็นบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งมานานกว่า 40 ปี ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีที่ใหญ่และ ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย มีกิจการที่มั่นคง และสวัสดิการดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายปุ๋ยเคมี และเปิดตลาดใหม่

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ทางด้านเกษตร
 • มีประสบการณ์ขาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน  :

 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน.
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือเขียนจดหมายมาสมัครงานที่ :

สายงานทรัพยากรมนุษย์ - สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-6398888 ต่อ 1513
(Website : www.tcccthai.com)
(E-mail : recruitment@thaicentral.co.th)


Location : Head Office

Qualifications :

We are a well-established Thai-Japanese joint venture listed on the Stock Exchange of Thailand as the largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. The company operates 2 large and international-standard plants, located in Samut Prakan Province and Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, having a combined total annual capacity of 1.2 million metric tons a year with total annual sales of 15 billion baht.

Presently, we seek a high caliber professional to join us as:

Qualifications

 • Diploma / Bachelor Degree
 • Thai nationality, Aged between 22-30 years old
 • Computer literacy and Good English
 • Meticulous in work
 • The ability to work flexible and meet deadlines

Key Responsibilities

 • Prepare sent invoice to customer
 • Coordinate with other department

Interested persons are invited to apply in person or in writing with a detailed resume, stating in full, qualifications and experiences, expected salary, transcript, contact telephone number, together with a recent photo, to :

HUMAN RESOURCES DIVISION
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
21/35, 21/37-46, 14th FLOOR, THAI WAH TOWER 1
SOUTH SATHORN RD., THUNGMAHAMEK
SATHORN, BANGKOK 10120
TEL. 02-639-8888 EXT. 1511, 1512
EMAIL: recruitment@thaicentral.co.th
WEBSITE: http://www.tcccthai.com


Location : Head Office

Qualifications :

We are a well-established Thai-Japanese joint venture listed on the Stock Exchange of Thailand as the largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. The company operates 2 large and international-standard plants, located in Samut Prakan Province and Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, having a combined total annual capacity of 1.2 million metric tons a year with total annual sales of 15 billion baht.

Presently, we seek a high caliber professional to join us as:

 • Master's or Bachelor's degree in Business, Economics, Engineering, IT, or other related fields
 • Minimum of 2 years’ experience for internal auditor position and 0-1 year of experience for internal audit staff position
 • Experiences in IT audit, background from consulting firm or multinational corporate firm, ISO, OHSAS standards would be advantage.
 • Good written and oral communications skills in Thai and English
 • Possess logical and analytical thinking
 • Strong problem solving, analytical and interpersonal skills.
 • Able to either work independently within given guidance or as part of a team
 • Adaptable and be able to work upcountry (occasionally)
 • Computer literacy in MS office
 • Car driving license is required.

Responsibilities

 • Execute internal audit engagements and other advisory engagements
 • Take in-charge role in audit engagements and coordinate with audit clients in functions of the company and subsidiaries
 • Assist manager with administrative tasks and project managements
 • Prepare audit reports and other tasks as assigned by managers

Interested persons are invited to apply in person or in writing with a detailed resume, stating in full, qualifications and experiences, expected salary, transcript, contact telephone number, together with a recent photo, to :

HUMAN RESOURCES DIVISION
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
21/35-46, 14th FLOOR, THAI WAH TOWER 1
SOUTH SATHORN RD., THUNGMAHAMEK
SATHORN, BANGKOK 10120
TEL. 02-639-8888 EXT. 1511, 1512
EMAIL: human-resource@thaicentral.co.th
WEBSITE: http://www.tcccthai.com


Location : Head Office

Qualifications :

เป็นบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตั้งมานานกว่า 40 ปี ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย  มีกิจการที่มั่นคง และสวัสดิการดี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดกิจกรรมสร้างความต้องการในพื้นที่ความรับผิดชอบ และบริหารจัดการการทำแปลงสาธิต
 • แนะนำผลิตภัณฑ์โดยการจัดประชุมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
 • จัดทำโฆษณาที่มุ่งเน้นการตลาด และการขายหน้าร้านตัวแทนจำหน่าย
 • บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พ้นพันธะการเกณฑ์ทหาร
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

หลักฐานประกอบการสมัครงาน :

 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาเอกสารใบขับขี่รถยนต์
 • เอกสารทางการทหาร

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือเขียนจดหมายมาสมัครงานที่ :

สายงานทรัพยากรมนุษย์ - สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-6398888 ต่อ 1513
(Website : www.tcccthai.com)
(E-mail : recruitment@thaicentral.co.th)