ติดต่อเรา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 -16
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (662) 639-8888
โทรสาร: (662) 639-8999
อีเมล์ : mailbox@thaicentral.co.th
เว็บไซต์: http://www.tcccthai.com
โรงงานพระประแดง

284 กิโลเมตรที่ 17.5 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์: (662) 462-5904, (662) 463-3715-20, (662) 463-5572-5
โทรสาร: (662) 816-1276, (662) 816-1263, (662) 816-1268
โรงงานนครหลวง

50 หมู่ 5 ถนนนครหลวง-ภาชี ตำบลคลองสะแก
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ : (6635) 259 331 - 39
โทรสาร : (6635) 259 342
สาขาย่างกุ้ง

#401~405 อาคารไพรม ฮิลล์ บิสเนส สแควร์
ห้องเลขที่ 60 ถนนชเวดากอง พาโกด้า ดาก้อน ทาวน์ชิป
ย่างกุ้ง เมียนมาร์
โทรศัพท์ : (+95) 1 377 806
โทรสาร : (+95) 1 382 684
คลังสินค้าหาดใหญ่

124 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: (6674) 333-035-7
โทรสาร: (6674) 333-034