ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ มอบเงินสนับสนุน โครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ประจำปี 2560

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเปล่งศักดิ์    ประกาศเภสัช (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากบริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) แด่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ และ ดร.ขวัญใจ โกเมศ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปภัมถ์ เพื่อสนับสนุนโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ” ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8