ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจเกษตกร เดินหน้าจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนา มุ่งเน้นความรู้ สร้างความเข้าใจ การทำปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม

นาย สุภัค เหล่าดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา และทีมงานจากบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาเรื่อง “การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมสำหรับพืช (GAP)” ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง ให้กับตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงตามมาตรฐานระบบ GAP พืชอาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ อดีตอาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในวงการเกษตร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายในงาน