ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานนิทรรศการ วันความปลอดภัย สานเสวนาร่วมกับชุมชน มุ่งสู่โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอ็นพีเค คอมปาวด์ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ จัดงานนิทรรศการวันความปลอดภัย และกิจกรรมเสวนาร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในสังคม ณ โรงงาน พระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมตามหลักการของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสู่โรงงานอุตสาหรรมสีเขียวระดับ 4 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯและได้รับความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก