ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ เดินหน้ารุกตลาด CLMV สร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์แก่เกษตรกร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายโยชิฮิโระ ทามูระ (ที่ 2 ทางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทีมผู้บริหารด้านธุรกรรมการค้า บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ แขนงปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก และ บริษัท เมืองทองการเกษตร และการค้า ขาออก-ขาเข้า จำกัด จัดงานประชุมและเลี้ยงรับรองลูกค้า ณ โรงแรมจำปาสัก แกรนด์ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ตราหัววัว-คันไถให้แก่เกษตรกร สปป.ลาว