ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมพิธีเปิดงานค่ายข้าวภาคกลาง มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยนายเรียวซุเกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายข้าวภาคกลางประจำปี 2562 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดโดย มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง มาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถประกอบอาชีพชาวนาให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี