ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี ให้แก่ นักเรียน โรงเรียนวัดทองทรงธรรม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

คุณพลจักร มิ่งมหากุล รองผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและ พนักงานบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2559 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทองทรงธรรม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ที่เรียนดีแต่ขาดทุนพรัพย์ โดยมีคณาจารย์ ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ หัองประชุมโรงเรียนฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559