ราคาหุ้น

TCCC
20.40 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.49 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 20.50

ราคาเปิด 20.40

ราคาสูงสุด 20.40
ราคาต่ำสุด 20.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 600
มูลค่า ('000 บาท) 12,240