ราคาหุ้น

TCCC
21.60 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.46 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 21.70

ราคาเปิด 21.70

ราคาสูงสุด 21.70
ราคาต่ำสุด 21.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3,700
มูลค่า ('000 บาท) 80,040