ราคาหุ้น

TCCC
22.70 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.20 (0.89 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 22.50

ราคาเปิด 22.50

ราคาสูงสุด 22.90
ราคาต่ำสุด 22.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,200
มูลค่า ('000 บาท) 95,340