ราคาหุ้น

TCCC
24.80 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 24.90

ราคาเปิด 24.90

ราคาสูงสุด 24.90
ราคาต่ำสุด 24.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 89,600
มูลค่า ('000 บาท) 2,217,540