ราคาหุ้น

TCCC
20.10 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.40 (-1.95 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 20.50

ราคาเปิด 20.40

ราคาสูงสุด 20.50
ราคาต่ำสุด 20.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 18,500
มูลค่า ('000 บาท) 377,620