ราคาหุ้น

TCCC
30.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.81 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 30.75

ราคาเปิด 30.50

ราคาสูงสุด 30.75
ราคาต่ำสุด 30.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,000
มูลค่า ('000 บาท) 183,025