ราคาหุ้น

TCCC
22.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
- (- %)
ราคาปิดก่อนหน้า 22.00

ราคาเปิด 22.20

ราคาสูงสุด 22.20
ราคาต่ำสุด 22.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 25,500
มูลค่า ('000 บาท) 561,020