ราคาหุ้น

TCCC
28.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.88 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 28.25

ราคาเปิด 28.00

ราคาสูงสุด 28.25
ราคาต่ำสุด 28.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 32,800
มูลค่า ('000 บาท) 921,525