ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากร จัดงาน Zero Waste ณ โรงงานนครหลวง จังหวัดอยุธยา

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ (ทางขวา) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ มอบรางวัลชนะเลิศการจัดแสดงบูธ ให้ตัวแทนฝ่ายผลิตในงาน Zero Waste ประจำปี 2563 ณ โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนรวม ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรแก่พนักงานทุกคนในองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานจัดแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี