ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพปุ๋ยเคมี

นาย สุภัค เหล่าดี (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีตรา หัววัว-คันไถ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของทางบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา