ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ให้แก่มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ มอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 อาทิ ชุด PPE หน้ากากอนามัย หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค และน้ำดื่ม ให้แก่ตัวแทนจากมูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุดนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม