ข่าว

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ได้ปิดกิจการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ปิดกิจการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาย่างกุ้ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562