ปุ๋ยปาล์มน้ำมัน

25-7-7
15-15-15 พรีเมี่ยม
12-9-21
20-8-20
21-7-18
13-13-21 พรีเมี่ยม
ปีที่ สูตร อัตรา ปุ๋ยเสริม

1 ปี

25-7-7, 15-15-15 พรีเมี่ยม

1.5 กก./ต้น/ปี

กีเซอร์ไรท์ 0.2 กก./ต้น/ ปี

2-4 ปี

12-9-21, 20-8-20, 21-7-18, 13-13-21 พรีเมี่ยม

3.5-6 กก./ต้น/ ปี

กีเซอร์ไรท์ 0.4- ./plant/year

โบแรกซ์ 35-100 กรัม/ต้น/ปี

5 ปี ขึ้นไป

12-9-21, 13-13-21, 20-8-20, 21-7-18

5-7.5 กก./ต้น/ปี

0-0-60 1-2 กก./ต้น/ปี

กีเซอร์ไรท์ 1 กก./ต้น/ปี

โบแรกซ์ 150 กรัม/ต้น/ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร