ปุ๋ยผลไม้

15-15-15 พรีเมี่ยม
8-24-24 พรีเมี่ยม
13-13-21 พรีเมี่ยม
15-15-15
12-12-17
15-5-20
8-24-24
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

15-15-15 พรีเมี่ยม

1-2 กก./ต้น/ปี

การเจริญเติบโตทั่วไป/ฟื้นต้น/บำรุงต้น-ใบ

8-24-24 พรีเมี่ยม

1-2 กก./ต้น/ปี

การออกดอกติดผล / ขยายผล

13-13-21 พรีเมี่ยม

1-2 กก./ต้น/ปี

เร่งผลและปรับปรุงคุณภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม