ปุ๋ยพืชผัก

15-15-15 พรีเมี่ยม
16-16-16
12-24-12
18-12-6
18-12-6
13-13-21
8-24-24
สูตร อัตรา ระยะที่ใส่

15-15-15 พรีเมี่ยม 16-16-16, 12-24-12, 18-12-6

40 กก./ไร่

ครั้ง 1 ใส่หลังปลูก 15 วัน

15-15-15 พรีเมี่ยม 16-16-16, 12-24-12, 13-13-21, 8-24-24

30-50 กก./ไร่

ครั้ง 2 ใส่หลังจากครั้งแรก 15-45 วัน (ขึ้นกับพืชแต่ละชนิด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเอกสาร