คณะกรรมการบริหาร

นายโยชิฮิโระ ทามูระ

นายโยชิฮิโระ ทามูระ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทาคายูกิ โทเฮ

นายทาคายูกิ โทเฮ

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายจิโร่ นิชิยาม่า

นายจิโร่ นิชิยาม่า

กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหาร
นายเรียวซุเกะ โฮริ

นายเรียวซุเกะ โฮริ

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโค โทจิม่า

นายโค โทจิม่า

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่