คณะกรรมการบริหาร

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ

กรรมการ
นายทาคายูกิ โทเฮ

นายทาคายูกิ โทเฮ

กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายเรียวซุเกะ โฮริ

นายเรียวซุเกะ โฮริ

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายโค โทจิม่า

นายโค โทจิม่า

เจ้าหน้าที่บริหาร
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่