คณะกรรมการบริษัท

นายยูจิ ยูอาสะ

นายยูจิ ยูอาสะ

กรรมการ
นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ

นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ

กรรมการ
นายทาคายูกิ โทเฮ

นายทาคายูกิ โทเฮ

กรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายทาคูจิ นาคากาว่า

นายทาคูจิ นาคากาว่า

กรรมการ
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการ และที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชานันท์ โสภณพนิช

นายชานันท์ โสภณพนิช

กรรมการ
นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ