สวัสดิการ

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,754 ล้านบาท บริษัทฯ ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยวา 1 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้การรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 มีโรงงานแห่งแรก คือ โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแห่งที่สอง รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 1.2 ล้านเมตริกตัน ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ก่อตั้งสาขาย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอีกด้วย

ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ บริษัทได้รับรางวัล และถูกจัดอันดับในธุรกิจ ได้แก่

 • บริษัทยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีภัณฑ์
 • บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี อันดับที่ 4 ในหมวดอุตสาหกรรม
 • 1 ใน 50 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี เป็นเวลา 2 ปีซ้อน
 • 1 ใน 50 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ในเรื่องกำไรสุทธิ เป็นเวลา 2 ปีซ้อน
 • 1 ใน 60 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในเรื่องยอดขาย เป็นเวลา 2 ปีซ้อน

สวัสดิการ

 1. ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต
 2. การรักษาพยาบาลพนักงาน คู่สมรส และบุตร
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. การตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เงินของขวัญงานมงคลสมรส
 7. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 8. เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 9. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวเสียชีวิต
 10. กิจกรรมภายในบริษัทฯ เช่น ท่องเที่ยวประจำปี, สังสรรค์ประจำปี, กีฬาสี