ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานบัญชี-การเงิน/ธุรการ (พระนครศรีอยุธยา) 1 Position (s)

Location : Head Office

Qualifications :
 • อายุ 25 – 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร(เพศชาย)
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานวางแผน เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานเชิงรุกและ เป็นอาสาสมัครได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบงานที่ดี
 • สามารถรับแรงกดดันได้

Key Responsibilities :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำการจ่ายค่าแรงการบรรจุปุ๋ยให้ผู้รับเหมา
 • สรุปการจ่ายค่าแรงผู้รับเหมา
 • จัดทำระบบหมุนเวียนเงินสด
 • จัดทำวันหยุดพักผ่อนประจำปีและการลาพักผ่อนของคนงานรายวัน
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของบริษัท

Location : Head Office

Qualifications :
 • อายุ 23 – 30 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปวส.อุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทนสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบงานที่ดี

Key Responsibilities :

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลการจ่ายปุ๋ยให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว
 • ควบคุมคนงานเมื่อขึ้นปุ๋ย
 • ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูโกดัง
 • ควบคุมคนงานผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด
 • ให้บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก,รวดเร็วและถูกต้อง

Location : Head Office

Qualifications :
 • อายุ 21-33 ปี
 • ปวส. สาขาช่าง ทุกสาขาวิชา
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน รด.
 • สามารถเชื่อมและตัดแก๊สชิ้นงานได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Key Responsibilities :

ลักษณะงาน

 • ซ่อมแซมเครื่องจักรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ และงานเชื่อมโลหะ ไฟฟ้า
 • ประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
  * ทำงานเวลา 08.30 - 17.00 น. หยุด เสาร์ เว้น เสาร์ และ อาทิตย์

Location : Head Office

Qualifications :
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ม.6 , ปวช , ปวส. / สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา หรือประสบการณ์สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • สามารถเขียนแบบและอ่านแบบได้
 • มีประสบการณืด้านงาน ปูน งานไม้ จะพิจารณาและ + ค่าประสบการณ์ให้

Key Responsibilities :

ลักษณะงาน

 • ซ่อมสร้างงานทั่วไป ของงานโยธา ตามที่ได้รับแจ้งภายในบริษัทฯ

Location : Head Office

Qualifications :
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียน Program , Web Application
 • มีความสามารถและมีใจรักในการพัฒนาโปรแกรม
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีมนุษย์ สัมพันธ์ดี มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถใช้ Microsoft office (Excel & Power point) , AS400 ได้เป็นอย่างดี

Key Responsibilities :

Qualifications:

 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา Application ให้ตรงความต้องการของลูกค้า
 • รวบรวม requirement เขียนคู่มือการใช้งานรวมทั้งทดสอบ
 • สนันสนุน ประสานงานและทำงานร่วมกับทีมงานในฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้งานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จตามกำหนด
 • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Location : Head Office

Qualifications :
 • Aged not over 30 years
 • Bachelor's or Master's degree in Marketing or other related fields (Background knowledge in agriculture is a plus)
 • Have both Creative and Analytical thinking
 • Good at Communication and Multitasking
 • Good oral/written communication skill in both Thai and English
 • Able to drive, travel upcountry and abroad

Key Responsibilities :

Roles & Responsibilities:

 • Build up and keep the good awareness of the company and the brand.
 • The responsibilities include creating contents, initiating marketing activities and performing tasks assigned by General Manager.
 • Social Media marketing, Online Marketing, Field survey and Data Analysis

Location : Head Office

Qualifications :
 • Bachelor or Masters degree with minimum 2 years experiences in related fields
 • Excellent with Microsoft Office Suite with understanding of qualitative and quantitative data measurement and collection
 • Strong analytical and problem-solving skills with attention to details
 • Ability to prioritize tasks and managing schedule and deadlines
 • Excellent interpersonal, verbal and writing communication skills

Key Responsibilities :

Job Highlights

 • Create reports/queries to supporting a variety of HR functions
 • Assist to monitor, update and maintain HR data quality
 • Assisting to arrange/ advice employee with health benefit and welfare

Roles & Responsibilities:

 • Manage and develop HR records system e.g. employee files/records/HR related statistics.
 • Assist to create reports/queries to support a variety of HR function using appropriate reporting tools.
 • Update, improve and maintain HR data quality (Manpower report, Employee data updates, organization chart, etc.)
 • Assisting to advice employee with health benefit and welfare e.g. accident and health insurance coverage and compensation
 • Support employee job mobility program by coordinating all relocation processes such as visa, compensation, tax equalization and providing assistance for expat.
 • Manage HR Departments expenses & reimbursement, coordinate with vendors and process payment through system