ตำแหน่งงานว่าง

Internal Auditor 1 Position (s)

Location : Head Office

Qualifications :

URGENTLY REQUIRES

We are a well-established Thai-Japanese joint venture listed on the Stock Exchange of Thailand as the largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. The company operates 2 large and international-standard plants, located in Samut Prakan Province and Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, having a combined total annual capacity of 1.2 million metric tons a year with total annual sales of 15 billion baht.

Presently, we seek a high caliber professional to join us as:

Roles & Responsibilities

 • Conduct internal auditing in the assigned areas / projects according to the Internal Audit Annual Plan
  • Analyze and evaluate the working operations and the risks to ensure the working operations comply with Company Rules & Regulations and other standards
  • Provide suggestions for improvement
  • Generate the audit report and propose to Supervisor
  • Study & conduct research for finding external best practices and propose to Supervisor
 • Collaborate with internal audit team, collect the report, review and generate the report in English
 • Follow up and inspect the complete audit project to ensure recommendations and actions are taken

Qualification

 • Bachelor Degree in Business Administration, Finance, Accounting or related field
 • Good Command in English (Communicate & Generate Report in English)
 • Having Auditing Background is advantage
 • Good logical & interpersonal skill
 • Able to drive with valid driving license

Interested persons are invited to apply in person or in writing with a detailed resume, stating in full, qualifications and experiences, expected salary, transcript, contact telephone number, together with a recent photo, to :

HUMAN RESOURCES DIVISION 
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
21/35, 21/37-46, 14th FLOOR, THAI WAH TOWER 1
SOUTH SATHORN RD., THUNGMAHAMEK
SATHORN, BANGKOK 10120
TEL. 02-639-8888 EXT. 1513
EMAIL: recuritment@thaicentral.co.th
WEBSITE: http://www.tcccthai.com


Location : Head Office

Qualifications :

We are a well-established Thai-Japanese joint venture listed on the Stock Exchange of Thailand as the largest producer and distributor of compound chemical fertilizers. The company operates 2 large and international-standard plants, located in Samut Prakan Province and Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, having a combined total annual capacity of 1.2 million metric tons a year with total annual sales of 15 billion baht.

Presently, we seek a high caliber professional to join us as:

 • Male or female, preferably aged not over 35 years.
 • At least Bachelor’s Degree holder.
 • Have minimum 2 years of working experiences on business strategies or related filed.
 • Have experience in project management is preferable.
 • Excellent in both analytical thinking and strategic.
 • Good Ms office skill.
 • Good oral/written communication skill in both Thai and English.

Key Responsibilities :

Analyze company’s business problems and opportunities. Find solutions, create business strategies and initiatives to improve company’s business. Manage cross-functional projects and other tasks assigned by top management.


Location : Head Office

Qualifications :

เป็นบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งมานานกว่า 40 ปี ประกอบกิจการผลิตปุ๋ยเคมีที่ใหญ่และ ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย มีกิจการที่มั่นคง และสวัสดิการดี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายปุ๋ยเคมี และเปิดตลาดใหม่

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ทางด้านเกษตร
 • มีประสบการณ์ขาย
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน  :

 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน.
 • รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือเขียนจดหมายมาสมัครงานที่ :

สายงานทรัพยากรมนุษย์ - สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/35, 21/37-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-6398888 ต่อ 1513
(Website : www.tcccthai.com)
(E-mail : recruitment@thaicentral.co.th)