คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเรียวซุเกะ โฮริ

นายเรียวซุเกะ โฮริ

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
นายโค โทจิม่า

นายโค โทจิม่า

เจ้าหน้าที่บริหาร
นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

นายวัชระ ปิงสุทธิวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์

นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย

เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายไพฑูรย์ อินอุทัย

นายไพฑูรย์ อินอุทัย

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง