ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ปลูกฝังเยาวชนไทย เรียนรู้พร้อมพัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต และ นายณัฐกร จิตราภัณฑ์ ผู้จัดการทั่วไป สายงานกิจการทั่วไป บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงานแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนใกล้โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจำนวน 9 โรงเรียน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือการแข่งขันเอแม็ทและการแข่งขันซูโดกุ

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นครูผู้ฝึกสอนร่วมกับครูในโรงเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งสามารถสร้างความเพลินเพลินในการเรียนคณิตศาสตร์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยสนุกกับการคิด และฝึกปฏิภาณไหวพริบในการวางแผนอีกด้วย