ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดงานนิทรรศการวันอนุรักษ์พลังงาน เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

นาย บุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเอ็นพีเค คอมปาวด์ ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 ณ โรงงานพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรต่างๆแก่พนักงานในองค์กร โดยให้พนักงานแต่ละฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงผลงานในการลดและอนุรักษ์พลังงานที่เกิดจากกระบวนการทำงานต่างๆ และเปิดโอกาสให้โรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี