ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ รับโล่และเกียรติบัตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นาย เฉลิมพล สมาคม (ทางขวา) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้แก่โรงงานนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง