ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จัดโครงการสวนสวยกินได้ปีที่ 4 เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี อย่างต่อเนื่อง

นายมุเนทาเคะ คาวาคิตะ (ที่ 3 ทางซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย  ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ  ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี  เป็นตัวแทนมอบแปลงสาธิตและปัจจัยทางการเกษตรในโครงการสวนสวยกินได้ให้แก่โรงเรียนวัดทุ่งมน โดยมีนายพสิษฐ์ รติสกุลดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ 

โครงการสวนสวยกินได้ เป็นโครงการต่อเนื่องที่ทางบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯจัดทำเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งหวังเพื่อมอบความรู้ทางด้านการเกษตรและการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ให้แก่เด็กนักเรียน  ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจำนวน 2  โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดศาลาลอย  และโรงเรียนวัดทุ่งมน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา