ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยเซ็นทรัลเคมี ฯ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

นายโยชิฮิโระ ทามูระ (ทางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่นิยมของเกษตรกรในประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราหัววัว-คันไถ ตราทีซีซีซี ตราสิงห์ และตราเด็กน้อย รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากนางสาวณัฏฐ์จิรา อินทราสุ (ทางขวา) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ องค์กร British Standards Institution (BSI.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานทางด้านมาตรฐานการบริหารและการจัดการ โดยใบรับรองมาตรฐานนี้มอบให้แก่โรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ให้มีมาตรฐานด้านคุณภาพ สามารถลดต้นทุนในการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้