ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่ในสถานการณ์โควิด 19 อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ เป็นตัวแทนส่งมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่ ในสถานการณ์โควิด 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา