ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ร่วมมือกับชุมชนปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬามอบให้เด็กในชุมชน

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (คนกลาง) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ร่วมกับชุมชนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงลานกีฬาและภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล และเพิ่มแสงสว่าง เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชน