ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด 19 เดินหน้าส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิ ชุด PPE เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ ฯลฯ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสะแก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด 19