ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ จับมือชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน

นายเฉลิมพล สมาคม (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (คนกลาง) พร้อมตัวแทนบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ร่วมกับผู้นำชุมชน ทีมแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2564 ในพื้นที่ชุมชนหมู่ 5 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการลดการใช้พลาสติก และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และชุมชนในสังคม