ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมกับร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ในจังหวัดลพบุรี

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ และนายศักดิ์ชัย สัตย์จีน (ขวา) เจ้าของร้าน ศ.สัตย์จีนการเกษตร ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของยังชีพ อาทิ น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ข้าวสาร ฯลฯ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเขตพื้นที่ อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี