ข่าวและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ภูมิใจรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2559

นายเคียวซุเกะ ซาซากิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน ) (TCCC)  บริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รับมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ขวา) ในงาน EIA Monitoring Awards ประจำปี  2559  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการมอบรางวัลจะคัดเลือกจากสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี โดยปีนี้บริษัท  ไทยเซ็นทรัลเคมีฯได้รับรางวัลดีเด่นโครงการประเภทคมนาคม ในโครงการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 5A จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร ที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายของบริษัทฯ อีกด้วย