สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ที่อยู่ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
21/35-46 อาคารไทยวา 1 ชั้น 14 -16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: (662) 639-8888
โทรสาร: (662) 639-8999

แบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

กรุณากรอกคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์มนี้

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของคุณโปรดปฏิบัติตามคำสั่ง captcha ด้านล่าง เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติและลดสแปม