ราคาหุ้น

TCCC
36.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.68 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 36.50

ราคาเปิด 36.50

ราคาสูงสุด 36.75
ราคาต่ำสุด 36.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 30,100
มูลค่า ('000 บาท) 1,099,875