ราคาหุ้น

TCCC
28.75 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.88 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 28.50

ราคาเปิด 28.75

ราคาสูงสุด 28.75
ราคาต่ำสุด 28.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 14,805
มูลค่า ('000 บาท) 422,700