ราคาหุ้น

TCCC
29.00 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.25 (-0.85 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 29.25

ราคาเปิด 29.25

ราคาสูงสุด 29.50
ราคาต่ำสุด 28.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15,300
มูลค่า ('000 บาท) 444,750