ราคาหุ้น

TCCC
28.50 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.88 %)
ราคาปิดก่อนหน้า 28.25

ราคาเปิด 28.50

ราคาสูงสุด 28.50
ราคาต่ำสุด 28.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 60,900
มูลค่า ('000 บาท) 1,726,225