กิจกรรมของบริษัท

โครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3/2559

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จากัด (มหาชน) สาขาโรงงานพระประแดง ได้จัดโครงการบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ปี 2559 ที่ห้องประชุมโรงงาน กำหนดจัดทุก 3 เดือน ร่วมกับ สภากาชาดไทย สาขาโรงพยาบาลสมุทรปราการ